تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستانرا مشاهده می نمایید
تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان|42030971|ts|راهبرد فراشناختی,فرآیند یاددهی – یادگیری,سرعت و پایداری یادگیری,روش مطالعه پس ختام (SQ4R),دانلود پایان نامه کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان مدارس غیرانتفاعی شهر شهریار در سال تحصیلی 8786,انجام پایان نامه کارشناسی رشته راهنمای

ر این پژوهش میزان تاثیر آموزش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان سال اول هنرستان در دروس (علوم تجربی و علوم اجتماعی ) بررسی شد


مشخصات فایل
تعداد صفحات105حجم0/331 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
پایان نامه کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان مدارس غیرانتفاعی شهر شهریار در سال تحصیلی 87-86 چکیده:در این پژوهش میزان تاثیر آموزش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان سال اول هنرستان در دروس (علوم تجربی و علوم اجتماعی ) بررسی شد.این روش آموزش از شش مرحله تشکیل شده است که شامل مرحله 1- پیش خوانی 2- سوال کردن 3- خواندن 4- تفکر 5- حفظ کردن 6- مرور کردن می باشد.که در بین دو گروه آزمایش و کنترل که تعداد آنها 70 نفر می باشد و هر گروه شامل 35 نفر بودند و در بین دو گروه پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید و نتایج آن بر روی نمودار رسم گردید. نتایج حاصل در این پژوهش در این دو گروه مشخص نمود که گروه آزمایش تغییرات چشمگیری را نسبت به گروه گواه کسب نموده است. بنابراین طبق نتیجه این پژوهش روش آموزش راهبرد فراشناختی پس ختام بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان تاثیر مثبت دارد. کلمات کلیدی:راهبرد فراشناختیفرآیند یاددهی – یادگیریسرعت و پایداری یادگیریروش مطالعه پس ختام (SQ4R) مقدمهیکی از اهداف مشترک و عمده نظامهای آموزش و پرورش که محور تقریبا تمام فعالیتهای آنهاست فرآیند یاددهی – یادگیری است. دراین فرآیند، یادگیری مهمتر از یاددهی است. زیرا یادگیری، هدف و یاد دادن راه رسیدن به هدف است. با توجه به اینکه بازده هرنظام آموزشی و پرورشی بر اساس میزان یادگیری فراگیران مورد ارزشیابی قرار می گیرد لذا در فرآیند آموزش باید به روش یادگیری توجه شده و به آن اهمیت ویژه ای قائل شد. تا دانش آموزان بتوانند با دانستن روشهای یادگیری با مسائل برخورد و مشکلات را حل کنند. هسته اصلی فرآیند توریس. ترتیب دادن محیطی است که در آن شاگردان بتوانند تعامل کنند ونحوه یادگیری را مورد بررسی قرار دهند (بهرنگی، 1376). درزمینه یادگیری و فراهم نمودن شرایط مطلوب آن، درمکتب روان شناسی رفتارگرا و شناخت گرا بیش از هر مکاتب دیگر روانشناسی به بحث پرداخته اند که مکتب رفتارگرایی به علت تاکیدات شدید بر رفتارفراگیران بدون درنظر گرفتن فضایل و توانمندیهای درونی آنها، دردهه های اخیر با عدم استقبال روبرو شده و روانشناسی شناختی که برای روشن سازی توانمندیهای شناختی و استدلالی موجود زنده توسط پیشگامانی چون پیازه و برونر جدیت لازم را بعمل آورده بود، مورد توجه خاص قرار گرفت زیرا آنها معتقد بودند که در درون انسان ابزارها و یا کار افزارهایی برای استدلال و یا اندیشیدن وجود دارد. لذا تلاشهای زیادی برای روش مهارتهای شناختی و بویژه برای بهینه سازی و اثربخش کردن آن صورت گرفت. که مجموعه تلاشها، چشم اندازی را گشود تا نظریه فراشناخت مورد توجه قرار گیرد. آرتور، ال کوستا می نویسد اگربتوانید از وجود یک گفتگوی درونی درذهن خود آگاه شوید و اگربتوانید فرایندهای تصمیم گیری و حل مساله را بشناسید فراشناخت را تجربه کرده اید.لذا روش یادگیری همان روش فکرکردن و اندیشیدن است که هدف اصلی درفرایند یادگیری و یاددهی می باشد. سرکار آرانی (1279) می گوید اندیشیدن دانش آموزان در جریان آموزش برجسته ترین ویژگیهای فعالیتهای آموزش درژاپن است. بنابراین فعالیتهای کلاس، مواد آموزشی روشهای تدریس و .. همگی باید تفکر را تحریک کنند، راهبردهای روشهای تدریس و ... همگی باید تفکر را تحریک کنند، راهبردهای روشهای یادگیری و تفکر متفاوتند یکی از راهبردها در بهبود به فراگیران فراشناخت پس ختام (SQ4R) است. و هدف پژوهش حاضر این است که با آموزش راهبرد فراشناختی پس ختام به دانش آموزان به نتایج حاصل از آموزش این راهبرد را مورد بررسی قرار داده و نقش آنرا برسرعت و پایداری یادگیری آنها مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. فهرست مطالب 1- فصل اول: مقدمه 1-1- مقدمه 1 1-2- بیان مسئله 3 1-2-1- سولات پژوهشی 4 1-3- اهداف پژوهشی 4 1-3-1- هدف کلی 4 1-3-2- اهداف جزئی 4 1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش 5 1-5- فرضیه های پژوهش 6 1-6- متغیر ها 7 1-6-1- نام گذاری متغیر ها 7 1-6-2- تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات در این پژوهش 7 1-6-3- تعریف عملیاتی متغیر ها 92- فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- مقدمه 15 2-2- مواضع نظریه پردازان در رابطه با موضوع مورد پژوهش 16 2-2-1- در حوزة یاددهی – یادگیری 16 2-2-2- در حوزة فرا شناخت 36 2-2-3- ارتباط شناخت و فرا شناخت 55 2-2-4-مراحل اجرای فراشناخت 57 2-2-5- راهبردهای فراشناختی 62 2-2-6- راهبرد فرا شناختی پس ختام 64 2-3- پیشینه مطالعاتی 67 2-3-1- تحقیقات انجام شده در ایران 67 2-3-2- برسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 723- فصل سوم: روش شناسی 3-1- مقدمه 76 3-2- جامعه مورد مطالعه 76 3-3- تعیین حجم نمونه 76 3-4- روش نمونه گیری 76 3-5- ابزار اندازه گیری داده ها 77 3-5-1- تعیین روایی 81 3-5-2- تعیین پایایی 824- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل کمی داده ها 4-1- مقدمه 85 4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 85 4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 865- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه 91 5-2- بحث پیرامون سوال های پژوهشی 91 5-3- پیشنهادیی در خصوص یافته های پژوهش 104 5-4- محدودیتها 105فهرست منابع
"

مطالب دیگر:
🔗طرح توجیهی تولید پارچه فیلامنت در فیلامنت🔗طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر🔗طرح توجیهی تولید پودر کربنات کلسیم میکرونیزه🔗طرح توجیهی تولید پودر و پلیت یونجه با تکنولوژی بالا🔗طرح توجیهی تولید پوشال کولر 690 تن در سال🔗طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی با طرفیت 1200 تن پودر در سال🔗طرح توجیهی تولید پروفیل Upvc🔗طرح توجیهی توليد پروفيل MDF🔗پروژه نرم افزار انبارداری راحت (سورس به همراه پایگاه داده)🔗شکل گیری شهرهای جدید در ایران (نمونه موردی شهرجدیدپردیس)🔗پروژه بررسی نحوه عملکرد سیستم های رادیویی هواپیما🔗تحقیق کامل در مورد ماهواره‌های هواشناسی🔗پروژه ارزیابی کار و زمان🔗نمونه نمودارهای DFD دی اف دی🔗ارائه پاورپوینت فصل اول کتاب طراحی سیستم های صنعتی دکتربشیری(مسایل مکانیابی میانه تک وسیله)🔗سمینار نانو کامپوزیت پلی وینیل کلراید، روش های تهیه خواص و کاربرد آن🔗پاورپوینت روش های تصفیه آب به وسیله انواع فیلتراسیون و روش غشایی اسمز معکوس🔗پاورپوینت فصل پنجم کتاب طراحی سیستم های صنعتی دکتربشیری ( مسائل مکانیابی پوشش)🔗پاورپوینت فصل هفتم کتاب طراحی سیستم های صنعتی دکتربشیری(مسائل چیدمان انبار)🔗پاورپوینت فصل هشتم کتاب طراحی سیستم های صنعتی دکتربشیری(مسائل چیدمان انبار پیوسته)🔗پاورپوینت درختان تصمیم گیری🔗طرح توجیهی تولید پلاستوفوم🔗طرح توجیهی توليد در و پنجره PVC🔗طرح توجیهی تولید بویه های صیادی🔗طرح توجیهی تولید بستنی چوبی 10 میلیون در سال