طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدررا مشاهده می نمایید
طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر|42030982|ts|سوء مصرف مواد مخدر,دانلود مقاله طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم تربیتی,fileina,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,پایان نامه,خرید پایان نامه

طرح حاضر با هدف برای دانش آموزان مقطع متوسطه انجام یافته است جهت طراحی دوره، نظریات سوء مصرف، پیشگیری و منابع مرتبط مورد بررسی قرار گرفت


مشخصات فایل
تعداد صفحات30حجم0/77 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
چکیده :طرح حاضر با هدف برای دانش آموزان مقطع متوسطه انجام یافته است. جهت طراحی دوره، نظریات سوء مصرف، پیشگیری و منابع مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به موارد مشترک و متفاوت نظریات و دوره های پیشین و اعمال نظر متخصصین، دورۀ مذکور طراحی و تدوین شد و مورد تأیید 5 نفر از روان شناسان قرار گرفت. نگرش سنج دانش آموزان به مواد مخدر، پس از بررسی مبانی نظری مرتبط و ابزارهای پیشین به صورت مقدماتی طراحی گردید. روایی محتوایی آزمون با استفاده ازضریب توافق داوران (28 نفر از اساتید روان شناسی و مشاوره و عموماً با تجربۀ کار بالینی با معتادان) مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آزمون مذکور، با اجرای مقدماتی (Pilot) بر روی 30 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه در سال سوم دبیرستان، با استفاده ازآلفای کرنباخ محاسبه شده و ضریب بدست آمده 733/0 می باشد. جهت اجرای دوره، 2 گروه از دانش آموزان مقطع دبیرستان در پایۀ سوم انتخاب شدند. با استفاده از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه، پس از اجرای پیش آزمون بر روی گروه ها (نگرش سنج محقق ساخته)، دورۀ آموزشی طی 4 جلسه برای گروه آزمایشی برگزار و سپس پس آزمون اجرا گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل وتحلیل کو واریانس مورد بررسی قرار گرفت. تفاوت معنی دار در نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در گروه آزمایشی گواه از اثر بخشی دوره در ایجاد نگرش منفی به سوء مصرف مواد مخدر داشته است و از این رو دورۀ مذکور می تواند در سطح وسیع تر برای پیشگیری اولیه کاربرد داشته باشد. واژگان کلیدی:پیشگیریدورۀ آموزشیسوء مصرف مواد مخدر مقدمهسوء مصرف مواد مخدر، امروزه پا را از مرز اختلالات فردی و روان شناختی فراتر نهاده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. شیوع روز افزون، درگیری اقشار مختلف اجتماعی در مصرف، تنوع گسترده و کاهش سن ابتلا، دانشمندان و برنامه ریزان را بر آن داشته تا نسبت به حل آن چاره جویی نمایند.کاهش عرضه و کاهش تقاضا، همواره و از دیر باز دو سیاست عمده در حل مسأله مواد مخدر بوده است. به رغم تلاش های قابل ستایش در کاهش عرضه، تقاضای مصرف روز به روز افزایش یافته و قربانیان بیشتری را به کام خود فرو می برد. از این رو روانشناسان، جامعه شناسان، متخصصان تعلیم و تربیت و ... اهتمام خود را صرف کاهش و کنترل تقاضا نموده اند.طرح نظریات متعدد در تعلیل گرایش ها و پیشگیری شاهدی براین مدعا ست. و باز نیز برغم تمامی تلاش های ارزشمند صاحبان اندیشه، این مسأله به قوت خود باقی است.سود سرشار نامشروع تجارت مواد مخدر، جذابیت های آنی فیزیولوژیکی و روانی مصرف مواد، هزینه های سرسام آور درمان و توانبخشی معتادان، دانشمندان روان شناس را برآن داشته که این بار، مشکل را پیش از پدیدآیی حل نمایند. فهرست مطالب 1چکیده 1بنابه گفتۀ لیتری و همکاران (1980)، نظریات سوء مصرف را می توان در 4 دستۀ عمده طبقه بندی نمود: 3جدول 1: دسته بندی نظریات با توجه به خود، دیگران، جامعه و طبیعت. 5دورۀ پیشنهادی آموزش فرد- مدار پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر (مبتنی بر عوامل قابل کنترل فردی و اجتماعی) 7جداول 2 و3، تقسیم بندی عوامل را به غیرقابل کنترل (فردی و اجتماعی) و قابل کنترل (فردی و اجتماعی)، نشان می دهند. 8جدول شمارۀ 4: عوامل غیر قابل کنترل (فردی و اجتماعی) در نظریۀ عوامل خطر. 9جدول شمارۀ 5: عوامل قابل کنترل (فردی و اجتماعی) در نظریۀ عوامل خطر. 10جدول شمارۀ 6: عوامل قابل کنترل (فردی و اجتماعی) در مجموع نظریات پیشین. 11جدول شمارۀ 7: تقسیم بندی ابعاد و سطوح مداخلات در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر. 11جدول شمارۀ 8: دورۀ آموزش فرد- مدار پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر (با تأکید بر عوامل قابل کنترل فردی). 12جدول9: دورۀ آموزشی فرد – مدار پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر (با تأکید بر عوامل قابل کنترل اجتماعی). 13جدول 11: دیاگرام طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل غیر تصادفی. 15ابزار (نگرش سنج سوء مصرف مواد مخدر) 16نتایج 18بحث و نتیجه گیری 20اثر آموزش مهارت های زندگی بر رفتارهای سالم اجتماعی 21پژوهش های مقایسه ای 22تأثیرات كوتاه مدت 22تأثیرات دراز مدت 23محدودیت ها 25پیشنهادها 25منابع: 27Abstract 30
"

مطالب دیگر:
📝کلیات و جزئیات سیم بکسل ها و کابل ها📝مدل 3 بعدی حمام📝طرح سرویس📝طرح شیک اتاق خواب دو تخته📝طرح اتاق کنفرانس📝طرح کافه تریا📝طرح اتاق کنترل📝طراحی فوق العاده با مکس📝مدل آماده گیتار بیس📝طرح آشپزخانه📝طرح کامل خانه📝آشپزخانه با اسکچ آپ قسمت اول📝آشپزخانه با اسکچ آپ قسمت دوم📝طرح اداره با اسکچ آپ📝طراحی داخلی اداری شیک📝کلبه جنگلی با اسکچ آپ📝طراحی اتاق کاری📝بسته بندی و پر کن روغن مایع📝ترس کلاس اولی ها از مدرسه📝سازه‌های بتنی📝اعتیاد مشکلات،درمان و...📝طراحی محیط کار📝طراحی داخلی با اسکچ آپ📝اندروید چیست؟📝نقش فناوری اطلاعات در آموزش